چه قدر فاصله

                                                                                                                                     چه قدر فاصله اینجاست بین آدمهاچه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاکسی به حال شقایق دلش نمی سوزدو او هنوز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
7 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
21 پست
شهریور 90
6 پست