فرشته ها

 

میگن فرشته ها گریه نمیکنن

 

اما به نظر من اونا هم گریه میکنن

 

چون اگه گریه نمیکردن پس این اب که از اسمون میاد از چیه؟

 

میگن دل فرشته ها نمیشکنه.

 

اما چرا دل اونا هم میشکنه.

 

اگه نمی شکست پس این غرش اسمون از چیه؟

 

میگن دل اونا مثل ما خون نمیشه.

 

اما به نظر من چرا دل اونا هم خون میشه

 

اگه نمیشد پس این سرخی غروبای اسمون از چیه؟

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید