ای کاش....

ای کاش دست خود ادم بود که به دنیا بیاد یا نه.....

 

کاش دست خودمون بود که زندگی کنیم یا نکنیم.....

 

کاش میتونستیم آیندرو ببینیم و همونجور که میخوایم بسازیمش.....

 

کاش همه ی انسان ها خوب بودن.....

 

کاش هیچوقت هیچ دلی نمیشکست.......

 

کاش هیچ دلی غم و غصه نداشت......

 

کاش هیچکس عشقشو تنها نمیزاشت.....

 

کاش هیچگاه هیچکسی غم فرداشو نداشت.....

 

و اگر همه ی این ای کاش ها وجود داشت انسان دیگر هیچ غمی نداشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید