اموزشی

حتی یک لحظه را هم برا بسته نگه داشتن دهانت از دست نده.

 

همان طنابی که روزی تو را از چاه کشید بیرون،امروز حلقه ایست برای اعدامت.

 

همان کسی که دیروز پشتت ایستاد تا شکست نخوری،امروز جلویت می ایستد تا شکستت دهد.

 

همیشه انکس بهت خنجر میزند که فکر میکنی برایت سپریست در مقابل خنجر ها.

 

بد ترین دشمنان  ما همونایی هستن که روزی بهترین دوستانمان بودند.

 

بد ترین لحظه زمانیست که تلاش کنی تا به جایی که عشقت میخواهد برسی و بعد ببینی که اون عاشق کسی شده که در مقام قبلی تو است.

 

همیشه بر ترین عشق ها هستند که به بد ترین نفرت ها تبدیل میشوند.

 

همیشه انکس که جانت را برایش میدادی،خود جانت را میگیرد.

 

انچنان قدر هر لبخندت را بدان که انگار اخرین خنده و اولین خنده ات است.

 

اگر به بالا ترین مقام هم رسیدی به پایین تر از خودت احترام بزار و خودت رو از اون بالا تر ندان،چون روزی خودت هم در همان مرتبه بودی.

 

اگر صورت زیبایی داری خود را از زشت رویان بالا تر ندان،چون شاید سیرتشان از تو زیبا تر باشد.

 

اگر تمام موقعیت های گذشته را هم از دست دادی بهشون فکر نکن،با فکر کردن به انها موقعیت الانت را هم از دست میدهی.

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید