پ ن پ جدید

رفتم مغازه به یارو میگم شیر دارین؟میگه شیر خوردنی؟میگم پ ن پ شیر جنگل برای ترسوندن ابجیمقلب

همسایمون اومده زنگ خونرو زده رفتم دم در در باز کردم میگم بفرمایین تو میگه یعنی بیام تو؟میگم پ ن پ وایسا تا علف زیر پات سبز شهقلب

دارم فیلمه ایرانی میبینم خواهرم اومده میگه اٍ این گلزاره؟میگم پ ن پ کریستین رونالدو تغییر چهره داده کسی نشناستش.قلب

مامانم زنگ زده خواهرم از پنجره دیدتش بعد میگه مامانه؟میگم پ ن پ اقا گرگست لباسای مامانو پوشیده اومده بخورتمونقلب

رفتم گوسفند بخرم یارو میگه گوسفند میخوای؟پ ن پ اومدم ببینم گوسفندا کم و کثری نداشته باشنقلب

تو استخر دارم  تند تند دست و پا میزنم دوستم اومده میگه داری غرق میشی؟میگم پ ن پ میخواستم حس انسان دوستیتو امتحان کنمقلب

رفتم کلانتری دارم میگم کیفمو دزد زده طرف میگه اومدی شکایت کنی؟میگم پ ن پ اومدم اگه وقت داری بریم یه قهوه با هم بزنیمقلب

زنگ زدم 125 نفس نفس زنان دارم ادرس میدم یارو میگه اتیش سوزی شده؟میگم پ ن پ زنگ زدم واسه مهمونی دعوتتون کنمقلب

خونمونو دزد زده و همه جا هم به هم ریختست.خواهرم از خواب پا شده میگه خونرو دزد زده؟میگم پ ن پ من اومدم خونرو به هم ریختم که مامان کتکم بزنه بخندیمقلب

دوستم داره میبینه که یکی صورتش. پوشونده و داره از دیواره همسایه میره بالا بعد میگه  یعنی دزده؟میگم پ ن پ پسرشونه میخواد ببینه امادگیه خانوادش در چه حدهقلب

داداشم داره میبینه که سوسکه بر عکس شده و تکونم نمیخوره.میپرسه که اٍ یعنی مرده؟میگم پ ن پ منتظره تو بری جلو بهت پخ کنهقلب

بعد از سه ساعت فکر وتلاش اومدم مسئله ی ریاضیمو از مامانم پرسیدم. مامانم میگه اٍ نمیتونی حلش کنی؟میگم پ ن پ اومدم هوشتو امتحان کنمقلب

دارم باغچه رو برایه ازمایشه درسم میکنم دوستم اومده میگه برای ازمایشته؟میگم پ ن پ میخوام برم بهشت زهرا قبر کن شم میخوام ببینم چقدر مهارت دارمقلب

سه تایی رفتیم فرود گاه بلیط بگیریم خانمه میگه سه تا بلیط بدم؟میگم پ ن پ دو تا بده یکیمونم با چمدونا بفرستقلب

رفتم گل فروشی برای دوست دخترم گل بگیرم دارم نشونه فروشنده میدم و میگم اون گلو بدین.میگه این رز قرمز رو؟میگم پ ن پ اون کاکتوس کناریشو بده ببرم با عشق فراوان تقدیمه دوست دخترم کنمقلب

رفتم امین اباد پرستاره اومده میگه اومدین ملاقاته کسی؟میگم پ ن پ اومدم اینجا یه تخت بگیرم چند شب بخوابم ببینم چه حسی داره.قلب

رفتم شانزه ریزه پشته ویترینه یه مغازه وایستادم و دارم لباسارو نگاه میکنم.صاحب مغازه میاد و میگه میخواین لباس بخرین؟میگم پ ن پ اومدم ببینم خیاططون مهارت کافی داشته یا نهقلب

رفتیم کناره دریا دارم میرم تو اب بابام میگه میخوای شنا کنی؟میگم  پ ن پ میخوام با دریا مسابقه بزارم ببینم کی محکم تر خودشو میکوبه به سنگاقلب

رفتم پارچه فروشی پارچه بخرم فروشنده میگه برای خودتون میخواین؟میگم پ ن پ میخوام ببینم توخیابون کی لخته بپوشونمشقلب

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید