گر عشق

گر عشق یک افسانه است

 

    گر دلدادگی فقط ترانه است

 

          چرا هنوز در انسان جاودانه است؟

 

              گر عشق گناه است

 

                  گر عاشق فقط چشم به راه است

 

                      چرا انسان این امر را خواستار است؟

 

                          گر گویند عشق گناه است

 

                                 گر مجنون هنوز در راه است

 

                                        چرا لیلی باز در فراق یار است؟

/ 0 نظر / 13 بازدید