ای کاش

کاش هنوزم همون کودک 6 ساله بودیم

 

که تمام غممون شکستن نوک مدادمون بود

 

بزرگترین مشکل زندگیمون خراب شدن عروسکمون بود

 

تلخ ترین لحظه ی زندگی زمانی بود که مامانمون دعوامون میکرد

 

با یه بوسه ی مامان تمام ناراحتی ها رو فراموش می کردیم

 

با گرفتن یه اسباب بازی با تمام وجود از زندگی لذت می بردیم

 

برای خواسته هامون با تمام وجود گریه می کردیم  تا به اونا برسیم

 

در بد ترین لحظه ها با یه نوازش مادر همه چیز رو فراموش می کردیم

 

دوست داشتنمون فقط به مامان و بابا خطم می شد

 

ای کاش....ای کاش.....و ای کاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید