هیچکس

                                

                                              

 

 

 

 

 

 

هیچکس در زندگی یارم نبود             از بدخ تولد کس دلدارم نبود

 

کس در این جاده ی پر پیچ زندگی           همدم قلب تنهایم نبود

 

کس نکرد بر دلم زره ای رحم           هیچ دستی یار دستان تنهایم نبود

 

هیچ یاری یاورم نشد                   هیج قلبی سهمم نبود

 

هیچ مهری بر قلب تنهایم نشد       هیچ مهری بر من قلبی نبود

 

هیچ دوستی،دوستی نکرد           هیچ دوستی راز دارم نبود

 

                          حتی شاعر بر دلم شعر

 

                      یاس و نومیدی می خوند

 

                    چون هیچکس با دل شکستنیم

 

                   صاف نبود و صاف نبود و صاف نبود

 

 

 

 

 

 

   

/ 0 نظر / 9 بازدید