عشق،جدایی

 

                                  

 

 

 

چشمانش توجهم را جلب کرد

 

سخنانش قلبم را تکان داد

 

رفتارش عاشقم کرد

 

گرمای دستانش وابستم کرد

 

بوسیدن لبهایش دیوونم کرد

 

طرز نگاهش پایدارم  کرد

 

احساساتش از همگان جز او سیرو کرد

 

وقتی این ها را فهمید،ترکم کرد

 

نابودم کرد،از زندگی سیرم کرد

 

حال رفت و من موندم با قلبی شکسته

 

با یک عشق پوچ و چشمانی گریان

 

و سیر از تمام دنیا

/ 0 نظر / 7 بازدید