# خنده

پ ن پ

رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ زیارتیه میخوام برم امامزاده ریچاردرفتیم سر خاک یکی از فامیلامون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید