# دل_شکستگی

گفتند.......

                                  گفتند دروغ میگویی........   گفتم نه.......   باور نکردند.......   قسم خوردم ،باور نکردند......   اشک ریختم ،باور نکردند......   از ان پس دروغ گفتم..........!   گفتند خلاف میکنی........   گفتم نه......   باور نکردند.......   ثابت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید