# شقایق

چه قدر فاصله

                                                                                                                                     چه قدر فاصله اینجاست بین آدمهاچه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاکسی به حال شقایق دلش نمی سوزدو او هنوز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید