عمرم فنا شد

                                       

 

                                       تمام عمرم فنا شد

 

                         قلبم اسیر یک مشت بی مرام شد

 

                       روزگارم به دست اینان سیاه شد

 

                      تمام احساسم سهم باد فنا شد

 

                    لحظه های خوشم با گریه خاک شد

 

                   دلم زخمی تر از درخت نار شد

 

                  خلاصه اینگونه گویم قلبم سنگ شد

 

                  سنگ شد،سنگ شد

/ 0 نظر / 12 بازدید