چقدر سخته

چقدر سخته عاشقش باشی و از ترس اینکه مبادا از دست بدیش

 

هرگز بهش نگی.چقدر سخته وقتی یه روز صداشو نشنوی اروم و

 

قرار نداری اما بعضی وقتا مجبوری تحمل کنی و هرچی زنگ میزنه

 

جواب ندی.چون خودت باهاش قهر کردی.چقدر سخته که یه لحظه

 

میخوای همه چی رو تموم کنی اما میبینی که نمیشه چون خیلی

 

دوسش داری.چقدر سخته که لحظه به لحظه میگه دوست داره و تو

 

هم میخوای بهش بگی اما نمیتونی چون نمیخوای بدونه.چقدر سخته

 

که هر جا میری و هر کاری که میکنی اون تو ذهنته و یک دققیقه هم

 

از فکرش بیرون نمیای اما دیر به دیر میبینیش.چقدر سخته که میخوای به

 

همه بگی که اون رو میخوای و دوسش داری،اما به هیچکس اعتماد نداری.

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسرت

اي خداي مهربون دلتنگشم[لبخند]